Starcza serwis - wiadomości i informacje z życia codziennego mieszkańców gminy Starcza od 2006 roku

Aktualnosci serwisu

 
103 rocznica odzyskania niepodległości - uroczystości w gminie Starcza
Jak co roku, kolejna rocznica niepodległości Polski była obchodzona uroczyście również w naszej gminie. W uroczystości uczestniczyły władze samorządowe, organizacje lokalne i mieszkańcy.
Odbyła się uroczysta msza w intencji Ojczyzny. Uczestnicy uroczystości przeszli w kierunku cmentarza do grobu nieznanego żołnierza, gdzie złożono kwiaty, wiązanki, zapalono znicze i odśpiewano hymn. Wygłoszone zostały krótkie przemówienia.


Po 123 latach zaborów Polska odzyskała upragnioną wolność i powróciła na mapę. Dopiero w 1926 r. dzień 11 listopada formalnie uznano za datę odzyskania niepodległości. W czasie II wojny światowej obchodzenie Święta Niepodległości było zabronione. Pamięć jednak kultywowano konspiracyjnie. Powinniśmy pamiętać o tych, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości.
„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”
Słowa powiedziane przez Marszałka Józefa Piłsudskiego wypowiedziane tak dawno, jakże aktualne i dziś zostały przypomniane.
--------------------
Zebrania w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego
Zebrania wiejskie w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok 2022.
Zebrania odbędą się w terminach:
Klepaczka 15.09.2021 godz. 17:00 altanka w Klepaczce,
Własna 16.09.2021 godz.17:00 świetlica we Własnej,
Starcza 20.09.2021 godz. 18:00 świetlica szkolna,
Rudnik Mały 27.09.2021 godz.17:00 remiza OSP,
Łysiec 29.09.2021 godz. 17:00 remiza OSP.

Zapraszamy mieszkańców.

O funduszu sołeckim:
Co inni piszą na temat?...kliknij...
Co inni piszą na temat?...kliknij...
--------------------
Zmiana przeznaczenia środków funduszu sołeckiego sołectwa Starcza
25 sierpnia 2021 r. o godz. 17:00 w świetlicy klubowej przy ulicy Sportowej 7 w Starczy odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego sołectwa Starcza.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców.

Zbliża się również termin decydowania o funduszu sołeckim na rok przyszły (2022).


Co inni piszą na temat?...kliknij...
Co inni piszą na temat?...kliknij...
--------------------
Transport publiczny na terenie gminy Starcza w 2021 roku
Od niedawna na terenie naszej gminy widzimy inną firmę obsługującą lokalny transport osób. Są to busy spółki GTVBUS Polska. Jak i gdzie będą kursować na obszarze gminy Starcza? Czy zaspokoją potrzeby i wymagania mieszkańców?
Rozkłady jazdy dla poszczególnych przystanków poniżej:
Co inni piszą na temat?...kliknij...
Zmiany w kursowaniu:
Co inni piszą na temat?...kliknij...
Strona GTVBUS:
Co inni piszą na temat?...kliknij...
  
--------------------
Co mieszkańcy wiedzą i mówią na temat odbioru odpadów komunalnych?
Mamy nowy rok, nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, nowy regulamin i inne uchwały związane z odbiorem odpadów. Czy mieszkańcy znają w/w dokumenty, co na ich temat sądzą i mówią? Jak je oceniają? Były problemy z wypowiedzeniem się na ten temat w poprzednich konsultacjach. Jak będzie teraz?
Czy mieszkańcy tylko mówią o tym tylko między sobą, czy zechcą się wypowiedzieć na forum gminy. W najbliższym czasie 18.01.2021r. będą mogli się na ten temat wypowiedzieć w konsultacjach dostępnych pod adresem:
Co inni piszą na temat?...kliknij...
Są tam dostępne dokumenty i formularz do wypełnienia.
Zapraszamy do konsultacji będących najprostszą droga do wyrażenia swoich uwag na dany temat.
Narzekanie i dyskusja z sąsiadem na ten temat, nie wnosi do sprawy nic nowego i nic nie zmieni, a uwagi w konsultacjach już tak. Masz możliwość wypowiedzenia się na dany temat. Możesz wskazać lepsze rozwiązania i zauważone błędy. Twoje uwagi mogą być wartościowe i cenne.

Formularz konsultacji poniżej:

Wypełnij formularz i wyślij w dniu konsultacji na adres Urzędu Gminy Starcza:
ug.starcza@wp.pl
--------------------
Odpady komunalne w naszej gminie - w przyszłym roku
Zbliża się koniec roku, wkrótce nowy 2021 rok i nowe stawki za wywóz odpadów. Okazuje się, że znów przekroczyliśmy znacznie założoną na ten okres ilość śmieci. Czy cały czas mamy coraz więcej odpadów? Czy znów mamy ich aż tak dużo w tym roku, czy coś innego dokłada nam tych odpadów nie wiadomo skąd?
Od nowego roku nowe stawki w związku z tym rozpisano konsultacje dla mieszkańców w tej sprawie, aby wypowiedzieli się na temat. Tylko, że:

1. Większość mieszkańców nie wiedziała o tych konsultacjach,
2. Nie powiadomiono mieszkańców o nich SMS-em, kurendą lub ogłoszeniem,
3. Formularz konsultacji nie nadawał się do edycji, ponieważ został udostępniony w formacie pdf, praktycznie nieedycyjnym dla przeciętnego mieszkańca. Powinien być w formacie Worda, którego mają prawie wszyscy w swoich komputerach,
4. W związku z tym nie można go było wypełnić na przeciętnym komputerze i potem wysłać drogą elektroniczną,
5. Dwudniowy czas konsultacji dla niepowiadomionych w ogólny sposób mieszkańców, którzy dowiedzieli się o nich w ostatniej chwili - to zbyt krótki czas,
6. Z powodu braku możliwości wysłania formularza konsultacji drogą elektroniczną, większość zainteresowanych mieszkańców nie mogła w nich wziąć udziału.
Nie każdy w okresie pandemii chce lub może przyjść osobiście do trudno dostępnego teraz urzędu gminy.

Konsultacje znajdują się pod poniższym adresem:
Co inni piszą na temat?...kliknij...

Przypuszczam, że z powodów wymienionych wyżej ilość konsultacji, które wpłynęły do urzędu może być bliska zeru i to nie z winy lub niechęci mieszkańców.
Uważamy, że należy najpierw powtórzyć poprawne konsultacje z powiadomieniem mieszkańców o nich i dopiero podejmować decyzje o stawkach za odbiór odpadów i regulaminach ich dotyczących. Czy tak będzie zobaczymy.
--------------------
Koronavirus i pomoc dla seniorów
Pandemia tegorocznej jesieni nie odpuszcza. Nasila się jej atak na nas wszystkich. Szczególnie narażone na jej skutki są osoby starsze. Dzisiaj jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem. Z zamiarem pomocy osobom starszym uruchomiony został Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.
Dedykowana infolinia dla seniorów, wsparcie wolontariuszy, współpraca wojsk obrony terytorialnej i pracowników pomocy społecznej w pomoc osobom starszym w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. To główne założenia Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów uruchomionego właśnie przez rząd. Potrzebujesz pomocy - zadzwoń pod numer podany niżej.
22 505 11 11 – dedykowana infolinia dla seniorów
Lub strona - także dla wolontariuszy
Co inni piszą na temat?...kliknij...

Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej:
Co inni piszą na temat?...kliknij...


--------------------
Bardzo burzliwe zebranie sołeckie w Starczy
W czwartek 17.09.2020 r. odbyło się zebranie wiejskie w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego tego sołectwa w roku 2021. Jednak nie można tego określić mianem zebrania, bo była to wielka kłótnia o fundusz sołecki z wykluczeniem pewnych grup mieszkańców z prawa do korzystania z tych środków.
Mieszkańców na zebraniu było około 40, co w porównaniu z ilością osób stanowiących sołectwo to raczej niewiele. Jak co roku pojawiają się w pozycjach do przeznaczenia środków, te same cele i to o znaczne kwoty. Pewne grupy społeczne uważają, że pieniądze z funduszu sołeckiego tylko im się należą, a reszta może się obejść bez nich, pomimo starania się o nie przez wiele lat.
Społeczeństwo gminy składa się z trzech podstawowych grup:
1. Dzieci i młodzież,
2. Osoby w wieku produkcyjnym,
3. Emeryci, renciści i inwalidzi.
Z tych trzech grup na podatki gminy składają się tylko te dwie ostatnie. Więc teoretycznie każda z nich stanowi połowę podatków wpływających do budżetu. Jednak ta druga grupa uważa, że tej trzeciej nic się nie należy, pomimo znacznego wkładu do budżetu gminy. Ciekawe, co powiedzą za kilka lub kilkanaście lat, jak sami do tej grupy będą należeć i jak będą reagować na podobne zachowania.
Pewna grupa mieszkańców regularnie co roku od około 12 lat stara się o środki na zrealizowanie zaplanowanej inwestycji i nie może się o nie doprosić, bo reszta jest zawsze mocniejsza, silniejsza, ważniejsza, bardziej wymagająca, więcej potrzebująca.
Jaki to cel jest zawsze spychany na boczny tor i tylko zawsze w Starczy? - ten sam corocznie.
Dochodzi przez to do kłótni i nieporozumień na zebraniu - jak by nie można było tego załatwić raz na zawsze i potem spokojnie myśleć o nowych przeznaczeniach środków.

Wielu mieszkańców zdenerwowanych opuściło lokal zebrania widząc jednakowe ich traktowanie na każdym corocznym zebraniu tego typu. Czy przestali oni być mieszkańcami gminy i sołectwa Starcza, a może co innego?
Co jest powodem takiego ustawiania spraw ... ?
  
--------------------
Fundusz sołecki naszej gminy w roku przyszłym
Jak co roku po wakacjach przychodzi pora decydowania przez mieszkańców, jak wykorzystać fundusze sołeckie poszczególnych sołectw gminy. Tak jest i w tym roku. Wkrótce na zebraniach wiejskich zdecydujemy na co przeznaczamy fundusze sołeckie.
Zabrania wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego.
Terminarz zebrań:
Klepaczka: 10.09.2020 Klepaczka-altanka godz. 17:00,
Starcza: 17.09.2020 Starcza-hala sportowa przy szkole godz. 17:00,
Rudnik Mały: 22.09.2020 Rudnik Mały-remiza OSP godz. 17:00,
Łysiec: 23.09.2020 Łysiec-remiza OSP godz. 17:00,
Własna: 24.09.2020 Własna-świetlica godz. 17:00.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na zebrania.
Będzie okazja poruszyć też inne tematy i sprawy bieżące gminy.
--------------------
Odpady komunalne w naszej gminie - informacje śmieciowe
Minęło półrocze i okazuje się, że przekroczyliśmy znacznie założoną na ten okres ilość śmieci do wywiezienia. Czy mamy aż tak dużo odpadów komunalnych w tym roku?
Gmina w tym roku płaci za wywóz każdej tony odpadów komunalnych. Dużo odpadów - dużo trzeba zapłacić. Wzrost ilości odpadów wiąże się ze wzrostem opłaty za ich odbiór. Traktujmy śmieci jak nasze pieniądze. Wyrzucasz śmieci - wyrzucasz swoje pieniądze. Wrzucanie wszystkiego dozwolonego do odpadów zmieszanych powoduje znaczny wzrost ich wagi. Przede wszystkim popiół w śmieciach robi wagę, a kilogram odpadów to w tym roku u nas koszt 0,752 zł, tona: 752 zł. Wielu mieszkańców oddaje niewiele odpadów i nie chcą płacić za tych, którzy mają ich naprawdę dużo.

Już wkrótce zmiana opłat za odbiór odpadów i w związku z tym:
Konsultacje społeczne dotyczące odbioru odpadów komunalnych - kliknij zobaczysz
Weź udział w konsultacjach, bo to o Twoje pieniądze chodzi.
Twoje uwagi mogą być bardzo cenne - nie lekceważ sprawy.
Kontrolowany system odbioru odpadów
Coraz więcej gmin i miast chce przejść na imienny, ważony system odbioru odpadów. Już dawno jest w użyciu system koszy z chipami. Koszt takiego chipu na koszu to około 4 zł i drugie tyle za jego zamontowanie. Po takim zabiegu Twój kosz nie jest już bezimienny. Ile wrzucisz tyle płacisz.
Chipy na koszach czytaj poniżej:
Co inni piszą na temat?...kliknij...
Tu informacja archiwalna.
Co inni piszą na temat?...kliknij...
Niektórzy sugerują, że ważenie śmieci spowoduje ich wywożenie do lasu. Otóż już jest odpowiedź na te sugestie - nowa ustawa o ochronie środowiska i nowych znacznie wyższych (10-krotnie) karach za zaśmiecanie środowiska, a w lasach kilka tysięcy fotopułapek robiących zdjęcia tym co wyrzucają śmieci do lasu. Czy są na naszym terenie?
Nowe kary za zaśmiecanie:
Co inni piszą na temat?...kliknij...

Co z popiołem w odpadach?
Co inni piszą na temat?...kliknij...

Już teraz wszyscy mieszkańcy solidarnie płacą za popiół, który trafia do odpadów zmieszanych. Sęk w tym, że zagospodarowanie odpadów zmieszanych z popiołem jest kosztowne. Stąd wiele gmin decyduje się na wyodrębnienie osobnej frakcji, jaką jest popiół, mający swoją wagę.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostają zmienione od 01.09.2020.
Są to stawki obowiązujące do końca roku. Co będzie w nowym roku trudno powiedzieć.

Co inni piszą na temat?...kliknij...
  
--------------------
     

 
Licznik: 498896, przegląda osób:3,   Starcza serwis , kontakt: zbyszeka@starcza.eu