Ekologiczna Starcza - informacje i tematy stowarzyszenia

Na terenie naszej gminy działa stowarzyszenie "Ekologiczna Starcza" - organizacja ekologiczna powołana do życia w 2017 roku, aby wspomagać mieszkańców w ich dążeniach na rzecz życia w niezagrożonym, czystym środowisku. Została założona w ubiegłym roku, kiedy pojawiły się informacje o zagrożeniu czystości naszego terenu przez zamierzane, przyszłe inwestycje i cały czas kontroluje ich bieg. Członkowie stowarzyszenia aktywnie współpracują na rzecz rozwoju naszej gminy, aby żyło się w niej jeszcze lepiej.
kontakt: ekologiczna.starcza@interia.pl
Strona organizacji
 

Informacje bieżące

Skuteczny sposób kontaktu z mieszkańcami naszej gminy
Z powodu braku skutecznego sposobu kontaktu urzędu gminy z mieszkańcami, w grudniu ubiegłego roku stowarzyszenie "Ekologiczna Starcza" zgłosiło potrzebę rozpatrzenia wniosku o znalezienie tego sposobu komunikacji oraz wskazało przykładową metodę rozwiązania problemu.
Tradycyjne kurendy i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń gminy przestały spełniać funkcje powiadamiające. Kurendy giną a wspomniane tablice ogłoszeń ogląda garstka osób. Informacje powinny docierać do każdego. Przydatne rozwiązanie i sposób realizacji zostały zgłoszone do rozpatrzenia. W tym przypadku chodziło o indywidualne powiadomienia SMS. Rozpatrywanie trwało ponad dwa miesiące. Ale jest w końcu decyzja.
  
--------------------
Konsultacje programu rewitalizacji gminy Starcza do roku 2023
Dobiega końca opracowanie programu rewitalizacji. Miejmy nadzieję, że długa droga zmian projektu, przyniesie oczekiwane efekty.
Dzięki zaangażowaniu członków stowarzyszenia program rewitalizacji został poprawiony i skorygowany. Zawarto w nim wiele zgłoszonych projektów i wniosków. Będziemy oczekiwać na realizację pozycji zawartych w dokumencie .
--------------------

Licznik: 534278, teraz stronę przegląda osób:6,   Starcza serwis - admin , kontakt: zbyszeka@starcza.eu