Archiwum serwisu (2017-2008)

Możliwości rozbudowy sieci gazowej w gminie Starcza
Polska Spółka Gazownictwa i Ekologiczna Starcza organizują spotkania informacyjne dotyczące możliwości rozbudowy sieci gazowej na terenie naszej gminy.
Pierwsze spotkanie informacyjne dotyczy możliwości rozbudowy sieci gazowej na terenie miejscowości Rudnik Mały, na którym
zostanie przestawiony proces inwestycyjny, formalności, koszty oraz terminy związane z przyłączeniem się do sieci gazowej.
Spotkanie odbędzie się 9 stycznia 2018 r. o godzinie 17:00 w Remizie Strażackiej w Rudniku Małym.
Poniżej szczegóły zaproszenia:

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


2017-12-20 22:29
Bez komentarzy.
--------------------
Zmiana harmonogramu wywozu odpadów w grudniu
W grudniu został zmieniony termin odbioru odpadów komunalnych na terenie naszej gminy.
Odbiór odpadów nastąpi w następujących dniach:
18 grudnia 2017 - plastik, papier, metal, wielomateriałowe i biodegradowalne
20 grudnia 2017 - szkło
21 grudnia 2017 - odpady zmieszane rejon 1 (Starcza,Własna)
22 grudnia 2017 - odpady zmieszane rejon 2 (Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały)

Nie podano powodu zmiany terminu.
2017-12-01 13:22
Bez komentarzy.
--------------------
Rewitalizacja gminy Starcza
Wójt Wiesław Szymczyk powołał zespół do spraw opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starcza.
Program sięga aż do roku 2023.

Prace nad programem toczą się od początku października, jednak informacja do mieszkańców dotarła dopiero teraz. Dziwnym trafem do rewitalizacji wytypowano sołectwa Łysiec i Rudnik Mały, chociaż w rankingu nieszczegółowych danych była też Starcza. Jednak została pominięta w rewitalizacji. Obszary przeznaczone do rewitalizacji wyznaczono w sposób niejasny i podejrzany. Szczegóły programu można znaleźć na stronach gminy Starcza. Obiegiem ostatnio pojawiła się poniższa informacja.

Kolejne zebranie dotyczące rewitalizacji naszej gminy.2017-11-02 10:17
Bez komentarzy.
--------------------
Dlaczego mieszkańcy naszej gminy nie przychodzą na zebrania wiejskie?
Od dłuższego już czasu zauważamy bardzo małą frekwencję mieszkańców w zebraniach wiejskich dotyczących różnych spraw lokalnych. Dotyczy to spraw nie stanowiących zagrożenia dla mieszkańców.
Co jest powodem takiego stanu rzeczy, tak małego zainteresowania mieszkających w gminie Starcza jej sprawami?
Po rozmowach z mieszkańcami otrzymujemy odpowiedzi na powyższe pytanie:
1. Brak informacji o zebraniach lub nieskuteczny sposób przekazywania informacji o nich.
2. Brak kontaktu urzędu gminy z mieszkańcami.
3. Negatywna ocena realizacji tematów poruszanych na zebraniach.
4. W związku z tym - niechęć mieszkańców do zgłaszania swoich wniosków i propozycji, bo nie są realizowane.
5. Ocena wypowiadana przez wielu: (cytat) "Po co ja tam pójdę, jak oni i tak zrobią co będą chcieli".
6. Poczucie mieszkańców, że "oni" ich nie słuchają i robią co chcą.
7. Nie uczestniczenie w zebraniach radnych gminy.
8. Nie informowanie mieszkańców o tym co się dzieje i co ma się wydarzyć w gminie.
9. Zbyt mała ilość zebrań, są one koniecznością a nie regularnością.
2017-10-20 18:28
Bez komentarzy.
--------------------
Podział funduszu sołeckiego na rok przyszły w rękach mieszkańców
Jak każdego roku, pod koniec lata - rozdzielamy fundusze sołeckie. Tak jest i tego roku. Mieszkańcy zdecydują na co przeznaczyć środki.
Sołectwo i sołtys wsi Starcza informuje, iż w poniedziałek 11 września 2017 roku o godz. 18:00 w świetlicy Szkoły Podstawowej w Starczy odbędzie się zebranie sołeckie w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego dla sołectwa Starcza.
Zapraszamy wszystkich, szczególnie tych, którzy mają swoje wizje i propozycje przeznaczenia środków.
Chcesz decydować - przyjdź na zebranie.
2017-08-31 10:27
Bez komentarzy.
--------------------
Kolejna inwestycja zagrażająca środowisku w Starczy
Jeszcze nie została zakończona sprawa inwestycji przetwarzania odpadów w naszej gminie, a tu już jest głośno o następnej tego typu działalności. Dokładnie w tej samej lokalizacji ale podobno na większym terenie.
Wójt już prowadzi negocjacje z przyszłym inwestorem, którym ma być podobno Stefan Więcek właściciel spółki MIR, która znana jest już na terenie naszego województwa i prowadzi przede wszystkim działalność związaną z rekultywacją i pozostałą działalnością usługową związaną z gospodarką odpadami.
Przeczytaj poniższy artykuł i sam oceń.

Inni piszą na temat...kliknij...

Chyba nasza mała gmina nie może istnieć bez inwestycji zagrażających środowisku.
Od razu na wieść o kolejnej nieprzyjaznej inwestycji zareagowało nasze stowarzyszenie ekologiczne "Ekologiczna Starcza" i podjęło odpowiednie kroki, aby pomóc mieszkańcom.
2017-04-29 11:45
Bez komentarzy.
--------------------
Czy decyzja odmowna wójta zakończy sprawę inwestycji przetwarzania odpadów?
Z informacji Urzędu Gminy Starcza, wynika, że została wydana przez wójta odmowna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mającego na celu budowę w Starczy zakładu MaxCalc ST produkującego polepszacze gleb lub nawozy sztuczne z osadów ściekowych i odpadów organicznych.
Czy brak zgody właściciela działki 511/4 na jej sprzedaż lub wydzierżawienie, intensywne protesty mieszkańców gminy Starcza i gminy Konopiska, poparcie protestu przez radę gminy i odmowna decyzja wójta zakończą problem niechcianej inwestycji?
Poniżej przekierowanie do podglądu decyzji wójta:
Inni piszą na temat...kliknij...

2017-04-11 11:28
Bez komentarzy.
--------------------
Inwestycją przetwarzania odpadów zainteresowały się również gminy ościenne
jak widać nieprzyjazna środowisku i mieszkańcom inwestycja przetwarzania odpadów leży również na sercu nie tylko nam - najbliżej mieszkającym. Również mieszkańcy gminy sąsiadującej z naszą poczuli się zagrożeni.
Zamieszkujący na terenie gminy Konopiska zebrali podpisy sprzeciwu i za pośrednictwem radnego gminy - Stanisława Górniaka dostarczyli je do przewodniczącej naszej rady gminy - Ewy Jędrzejewskiej. Oddźwięk sprzeciwu w stosunku do rozpoczynania tego typu inwestycji jest jak widać ogromny i natychmiastowy.

Dostarczono również z podpisami ocenę zagrożenia jakie niesie za sobą przyszła inwestycja.


2017-03-30 17:47
  
--------------------
Media zainteresowane sprawą inwestycji przetwarzania odpadów w Starczy
Wszystkie media zainteresowała sprawa antyekologicznej inwestycji w naszej gminie. Najpierw pojawiło się Polskie Radio, potem Telewizja Polska i gazety także nie odpuściły sobie tego tematu.

Wygląda na to,ze sprawa jest poważna i z powagą została potraktowana przez media. O wizycie radia już było wcześniej, teraz informacje o wizycie telewizji i o tym, co piszą gazety.

Poniżej link do obszernego artykułu Gazety Częstochowskiej
Artykuł na w/w temat z

Wizyta telewizji. Według informacji redaktorki Telewizji Polskiej zdjęcia i ujęcia z wizyty w Starczy mieliśmy zobaczyć w sobotę (01.04.2017) o godz. 18:30, ale materiał wyemitowano dopiero w niedzielę 02 kwietnia. Prostujemy nie nasz błąd - przepraszamy. Poniżej więcej informacji z wizyty.
Szerzej na temat...


Dla tych, co nie widzieli co pokazała telewizyjna trójka w niedzielę zamiast w sobotę.
Poniżej przekierowanie do materiału telewizyjnego dotyczącego Starczy:
Inni piszą na temat...kliknij...

2017-03-29 21:48
  
--------------------
Mieszkańcy gminy Starcza nie odpuszczają - wytrwale dążą do celu
Determinacja lokalnej społeczności w sprawie inwestycji przetwarzania odpadów pościekowych jest coraz większa.
Odbyło się kolejne spotkanie w w/w sprawie. Nie było już bicia piany i lania wody. Skierowano się w stronę konkretnych rozwiązań, które pomogą mieszkańcom.

Zaproszono osoby mające wiedzę i doświadczenie w kierunku rozwiązywania tego typy spraw. Rzeczowa dyskusja rozświetliła problem i wyjaśniła dlaczego jest tak a nie inaczej. Przedyskutowano przyszłościowe rozwiązania. Podjęto konkretne decyzje i rozwiązania.
Szerzej na temat...

2017-03-24 22:27
  
--------------------
   

Licznik: 531415, teraz stronę przegląda osób:3,   Starcza serwis - admin , kontakt: zbyszeka@starcza.eu