Starcza serwis - wiadomości i informacje z życia codziennego mieszkańców gminy Starcza od 2006 roku

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej oparta na ukrywaniu postępowania


Okazało się, że pertraktacje i czynności w sprawie wybudowania przekaźnika są już prowadzone od listopada ubiegłego roku, a szerokie światło publiczne ujrzały dopiero po upływie pół roku. To zasługa naszego wójta, który sprytnie ukrył sprawę przed radnymi i mieszkańcami, a nawet wprowadził celowo radnych w błąd zaprzeczając, że jakiekolwiek czynności w sprawie budowy są prowadzone, twierdząc, że operator zrezygnował z budowy.
Niestety nie była to prawda, ponieważ do gminy wpłynął w czwartym kwartale 2007 roku wniosek z dnia 31.10.2007r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci stacji bazowej telefonii komórkowej „Starcza_52283_Centrum” złożony przez Polską Telefonię Cyfrową.
Wszczęto postępowanie i wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji.
Według dokumentacji wydano w listopadzie 2007 roku Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci stacji bazowej telefonii komórkowej „Starcza_52283_Centrum” złożony przez Polską Telefonię Cyfrową.
O wszystkich tych działaniach nie została poinformowana Rada Gminy Starcza, nawet podczas wykonywania zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Starcza, czego wymaga ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ani mieszkańcy mogący być zainteresowanymi w/w decyzją lokalizacyjną.


2008-05-29 11:44
Komentarze: 8  

 


 
Licznik: 496377, przegląda osób:4,   Starcza serwis , kontakt: zbyszeka@starcza.eu