Pomoc mapy dzikich wysypisk śmieci.


Najczęściej zadawane pytania odnośnie mapy: (kliknij myszką w wybrane pytanie)

Jest to mapa istniejących dzikich wtsypisk śmieci na terenie naszej gminy. Znanych lub nieznach, ale spotykach podczas wędrówek po obszarze gminy. Mapa może być uzupełnina o nowe odkryte zaśmiecone punkty, które są widoczne na mapie w postaci markerów.
Każdy użytkownik serwisu może dodać do mapy punkty, jeżeli posiada wiedzę, gdzie są one zlokalizowane. Wymagane do dodania są współrzędne punktu według mapy Google do dodania go do mapy. Uwaga na kropki, przecinki we współrzędnych. Wymagane do wypełnienia pola są zaznaczone "*"
Punkty można dodawać na dwa sposoby:
1.) Powiększyć maksymalnie mapę, najlepiej w widoku satelitarnum. Przesuwając mapę znaleźć punkt, kliknąć w wymagane miejsce mapy prawym przeciskiem myszy wybrać z wyświetlonego menu:"Dodaj punkt do mapy",
2.) Użyć przycisku "Dodaj punkt".
W pierwszym przypadku współrzędne punktu są automatycznie odczytywane z miejsca kliknięcia mapy i wpisywane do formularza, natomiast w drugim - musimy te współrzędne wpisać sami. Wyświetli się formularz, w którym należy jeszcze wypełnić pole zabezpieczenia "Antyspam". W sumie trzy pola są obowiązkowe aby dodać punkt do mapy.
Wspólrzędne GPS potrzebne do lokalizacji punktu można odczytać np. za pomocą Google map. Szczególy pod adresem Jak wykonać za pomocą mapy. Udostępnij lokalizację przez link, skopiuj go, otwórz ten link w przeglądarce. Zobaczysz swoją lokalizację. Kliknij w nią wyświetlą się wspólrzędne.
Pola pozostałe można wypełnić jako dodatkowe, ale nie są wymagane. Za ich pomocą można dołączyć fotografię miejsca lub krótki opis.
Fotografia nie powinna być większa niż 200kB. Zalecany rozmiar 400x300 pikseli. Szerokość maksymalna 400 pikseli. Format graficzny .jpg . Fotografia pikselowo większa zostanie zmniejszona automatycznie, wagowo większa nie zostanie przyjęta. Fotografię można dołaczyć do punktu podczas jego dodawania lub później, jeżeli nie posiada on jeszcze żadnej fotografii.
Ten błąd jest wyświetlany w dwóch przypadkach: a) nieprawidłowego formatu współrzędnej, b) współrzędna podana wykracza poza zakres mapy obszaru gminy.
Można powiększyć delikatnie obraz poprzez dwukrotne kliknięcie myszką w fotografię punktu lub rozciągnięcie jej palcami na komórce.
Dodane punkty zaśmiecone są widoczne na mapie w postaci markerów. Kliknięcie myszką w marker wyświetla dostępną informację o punkcie z fotografią (o ile została dodana).
Mapa umożliwia dostęp do dwóch podstawowych widoków 1.) - widok typowej mapy, widoczne są na niej najważniejsze zarysy i obiekty terenu. 2.) - widok satelitarny pozwalający zobaczyć wszystko co znajduje się w obrysie mapy w postaci zdjęcia stelitarnego. Obydwa widoki przełączane przyciskami w lewym-górnym rogu. Można je wielokrotnie zmieniać, przesuwać, zmniejszać i powiększać według potrzeby.
Powody mogą być dwa
1.) - Problem z obsługą szyfrowania w twojej przeglądarce. Wtedy otwórz mapę /stronę w innej przeglądarce.
2.) - Otwórz stronę jako nieszyfrowaną korzystając z adresu: http://starcza.eu/?mp=lokalne/lokmapa.Licznik: 534282, teraz stronę przegląda osób:4,   Starcza serwis - admin , kontakt: zbyszeka@starcza.eu