Starcza 2006 - serwis lokalny gminy Starcza - www.starcza.eu - www.nasza-gmina.eu - Wybieramy Rady Rolnicze

Przekierowania:


Informacje o pogodzie

Najlepsze częstochowskie strony

Urząd Gminy

Europejski Rejestr Pojazdów

Europejski Rejestr Dłużników

Instytut Pamięci Narodowej

RIO - info

ZOZ - info

Apteki - info

Nasza szkoła - serwis

Szkoła - inne

Organizacje pożytku publicznego - info

Policja - info

Polski Serwer Prawa

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Nieruchomości/
mieszkania - info


Bank- info

Częstochowa - info

Częstochowa2 - info

Częstochowa - serwis

Starostwo Powiatowe - info

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Główny Urząd Statystyczny - informuje

Ośrodek Doradztwa Rolniczego


Katalog stron katalog stron
Katalog stron


'www.starcza.eu' -  *  serwis ogłoszeń, wyszukiwarki pracy - spróbujmy poszukać - 4 lutego - samorządy rolnicze w naszych rękach
  Info | Strona główna | Media-serwis | Żyć łatwiej | Ekologiczna Starcza | Forum serwisu | GPSTurysta

Wybory członków Rad Powiatowych Śląskiej Izby rolniczej
Izba Rolnicza to samorząd reprezentujący wszystkich rolników, utworzony na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. Nr 101 poz. 927 z 2002 r.), zadaniem którego jest działanie na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim podmiotów.

Szczgóly odnośnie wyborów :
- Wybory odbyły się 4 lutego 2007 roku, czyli w poprzednią niedzielę ,
- lokal Wyborczy otwarty był w godzinach od 8:00 do 18:00 ,
- Siedziba okręgowej Komisji Wyborczej i lokal Wyborczy: Urząd Gminy Starcza ul. Gminna 4.

rozwija tutaj temat wyborów do samorządów rolniczych


OBWIESZCZENIE KOMISJI OKRĘGOWEJ NR 154
w Mieście/Gminie STARCZA
z dnia 25 stycznia 2007 roku.

Na podstawie uchwały nr 11/2001 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 19 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółpwych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, podaję do wiadomości osób uprawnionuch, listę kandydatów okręgu nr 154 w wyborach do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej, zarządzonych na dzień 4 lutego 2007 roku.


L.p. Nazwisko i imię
(imiona)
Wiek WykształcenieZawód Miejsce
zamieszkania
1. Rogacz Witold52 zawodowe rolnik Własna


 442162 , osób online: 6 Starcza ® serwis 2006 Kopiowanie © zabronione    kontakt: zbyszek@starcza.eu