Starcza 2006 - serwis lokalny gminy Starcza - www.starcza.eu - www.nasza-gmina.eu - Ile kasy i na co w 2007 roku - czyli budżet

Przekierowania:


Informacje o pogodzie

Najlepsze częstochowskie strony

Urząd Gminy

Europejski Rejestr Pojazdów

Europejski Rejestr Dłużników

Instytut Pamięci Narodowej

RIO - info

ZOZ - info

Apteki - info

Nasza szkoła - serwis

Szkoła - inne

Organizacje pożytku publicznego - info

Policja - info

Polski Serwer Prawa

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Nieruchomości/
mieszkania - info


Bank- info

Częstochowa - info

Częstochowa2 - info

Częstochowa - serwis

Starostwo Powiatowe - info

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Główny Urząd Statystyczny - informuje

Ośrodek Doradztwa Rolniczego


Katalog stron katalog stron
Katalog stron


'www.starcza.eu' -  *  serwis ogłoszeń, wyszukiwarki pracy - spróbujmy poszukać - Na co będzie stać gminę w przyszłym roku?
  Info | Strona główna | Media-serwis | Żyć łatwiej | Ekologiczna Starcza | Forum serwisu | GPSTurysta

Kolejna sesja Rady Gminy Starcza i budżet na 2007 rok
Po świętach przewidziana była jeszcze jedna sesja Rady Gminy Starcza najnowszej kadencji. Dnia 28.12.2006r. W Urzędzie Gminy Starcza odbyła się trzecia sesja nowej Rady Gminy. Chociaż pierwotnym terminem sesji miał być 29 grudnia i wiele osób o takim terminie zostało poinformowanych. Ale został on zmieniony.
Tematem głównym sesji był budżet Gminy Starcza na 2007 rok. ale nie tylko.Ostatnia sesja w roku 2006 i finanse na rok przyszły.
Przeanalizowany został budżet, 2007 sprawy różne i wnioski radnych.

Przyjęty porządek obrad :

1. Otwarcie obrad III Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Plik protokołu do pobrania
4. Przyjęcie porządku obrad sesji.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyłonienia przedstawicieli na członków Rady
Społecznej Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w WoĽnikach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do
dokonywania w stosunku do Wójta Gminy czynności z zakresu prawa pracy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Wójta
Gminy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Starcza na 2007r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Starcza na 2007r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2007r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007r.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie : ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Starcza.
16. Sprawy różne.
17.Interpelacje i zapytania radnych.
18.Przyjęcie wniosków do realizacji.
19.Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy.


Zrzut fograficzny z obrad III sesji ( Kliknięcie w obrazek myszką umożliwia podgląd powiększonego obrazka.)


 442160 , osób online: 4 Starcza ® serwis 2006 Kopiowanie © zabronione    kontakt: zbyszek@starcza.eu