Starcza 2006 - serwis lokalny gminy Starcza - www.starcza.eu - www.nasza-gmina.eu - Ile kasy i na co w 2007 roku - czyli budżet

Przekierowania:


Informacje o pogodzie

Najlepsze częstochowskie strony

Urząd Gminy

Europejski Rejestr Pojazdów

Europejski Rejestr Dłużników

Instytut Pamięci Narodowej

RIO - info

ZOZ - info

Apteki - info

Nasza szkoła - serwis

Szkoła - inne

Organizacje pożytku publicznego - info

Policja - info

Polski Serwer Prawa

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Nieruchomości/
mieszkania - info


Bank- info

Częstochowa - info

Częstochowa2 - info

Częstochowa - serwis

Starostwo Powiatowe - info

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Główny Urząd Statystyczny - informuje

Ośrodek Doradztwa Rolniczego


Katalog stron katalog stron
Katalog stron


'www.starcza.eu' -  *  serwis ogłoszeń, wyszukiwarki pracy - spróbujmy poszukać - Jak funkcjonowła gmina i jej instytucje w ubiegłym roku?
  Info | Strona główna | Media-serwis | Żyć łatwiej | Ekologiczna Starcza | Forum serwisu | GPSTurysta

Czwarta sesja Rady Gminy Starcza, bieżącej kadencji.
Dnia 30.03.2007r. w Urzędzie Gminy w Starczy odbyła się pierwsza w tym roku sesja Rady Gminy Starcza najnowszej kadencji, a czwarta w sumie sesja nowej Rady Gminy.
Można by powiedzieć sesja podsumowywująca rok ubiegły i pozwalająca spojrzeć wstecz z perspektywy czasu oraz wyciągnąć wnioski z tego, co było dobre a co złe dla naszej gminy w roku minionym.
Przedstawiono sprawozdania z działalności ośrodków, organizacji i instytucji funkcjonujących na terenie gminy. Przeanalizowane i zatwierdzone zostały zmiany w budżecie bieżącego roku, nowe uchwały, sprawy różne i wnioski radnych.

Przyjęty porządek obrad :

1. Otwarcie obrad IV Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Plik protokołu do pobrania
4. Przyjęcie porządku obrad sesji.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w WoĽnikach w zakresie funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy Starcza.
8. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy z działalności ośrodka w 2006r.
9. Sprawozdanie Prezesa Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Starczy z działalności jednostek straży w 2006r.
10. Działalność kulturalna i sportowa w gminie w 2006 r.:
- sprawozdanie Prezesa Gminnego Klubu Sportowego 'Czarni" Starcza'.
11. Sprawozdanie Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Starcza.14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań w kierunku zagospodarowania przestrzennego Gminy Starcza.
15. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Starcza z jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz opracowania koncepcji i projektu „Podczęstochowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie oświadczeń lustracyjnych Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.
18. Sprawy różne.
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Przyjęcie wniosków do realizacji.
21. Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Gminy. 442157 , osób online: 1 Starcza ® serwis 2006 Kopiowanie © zabronione    kontakt: zbyszek@starcza.eu